Verkeer tellen Kleine Berg

Kleine berg

Eind vorig jaar is het ViSense systeem ingezet achter het Centraal Station in Amsterdam. Een plek waar ponten aanlanden, mensen haast hebben en lichtgeraakt zijn. Waar bovendien duizenden fietsers onderweg zijn van de ene kant van de stad naar de andere. Steeds vaker vragen gemeenten naar inzicht in stromen van voetgangers en fietsers op wegen waar regels ontbreken. Zo heeft ViNotion ook eind maart voor de Gemeente Eindhoven een week lang al het verkeer geteld op de Kleine Berg. De Kleine Berg is een steeds drukker wordend kruispunt met drie straten waar voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens door elkaar lopen en rijden zonder rijbaanaanduidingen of verkeerslichten. Doel van de tellingen was het meten van de drukte en om inzicht te geven hoe het kruispunt gebruikt wordt door de verschillende deelnemers.     

Voor het project is het ViSense CrowdDynamics systeem als basis gebruikt.  Om alle verkeersdeelnemers op de kruising te kunnen tellen zijn drie systemen geïnstalleerd, een voor elke toegangsweg tot de kruising. De camera’s zijn vervolgens allemaal gekalibreerd zodat locaties van de verkeersdeelnemers in het beeld omgerekend worden naar GPS coördinaten. Door de gegevens van de drie systemen te combineren heeft ViNotion een totaalbeeld van de verkeersdeelnemers op de kruising gegenereerd. De ruwe telgegevens zijn vervolgens door ViNotion verwerkt om een gedetailleerde rapportage te maken die meer inzicht geeft in het gebruik van de kruising.

Het resultaat

In een week heeft ViSense ruim 75.000 verkeersdeelnemers geteld. Meer dan de helft daarvan waren voetgangers, gevolgd door fietsers (42%) en in veel mindere mate auto’s (6%) en vrachtwagens (1%). Tijdens de weekdagen was een duidelijke piek te zien in het aantal fietsers tijdens de ochtend- en avondspits. In de weekenden was deze piek niet aanwezig, maar was er in het weekend wel een verdubbeling van het aantal voetgangers t.o.v. de weekdagen. Opvallende zaken waren er ook, zo reden automobilisten tijdens de ochtendspits regelmatig tegen het verkeer in en is er tijdens de week tellen geen enkel uur niets geteld. Met recht een levendig stuk Eindhoven.