Onze producten maken camera's slim, voor het live monitoren van mobiliteit en veiligheid.

ViSense CrowdDynamics

ViSense CrowdDynamics is ontwikkeld om inzicht te geven in de dynamiek van voetgangers en fietsers. Deze gegevens worden onder andere gebruikt door winkelcentra om meer inzicht te krijgen in hun bezoekers. Ook worden looprichtingen, snelheden en abnormaal gedrag in kaart gebracht om zo crowd managers te ondersteunen en Smart Cities veiliger te maken.

Lees meer

ViSense TrafficDynamics

ViSense TrafficDynamics is ons gespecialiseerd product voor real-time analyses van verkeer op snelwegen en provinciale weg. De detectie en snelheidsmetingen van voertuigen vindt plaats over 4 rijbanen tegelijkertijd en kan zo betrouwbaar en snel gekoppeld worden aan VRI systemen. Ook kan de voertuigherkenning ingezet worden voor tolling systemen, en bieden wij ook geadvanceerde Merk- en Modelherkenning aan voor het identificeren en tegengaan van voertuigcriminaliteit.

Lees meer

ViSense UrbanDynamics

ViSense UrbanDynamics wordt ingezet om inzicht te krijgen in alle verkeerssituaties van verschillende complexiteit. Door het analyseren van het gedrag van voetgangers, fietsers, automobilisten en alle andere verkeersdeelnemers kan de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd worden. Overheidsinstanties kunnen dit inzetten om kruisingen aan te passen, of om VRI systemen opnieuw te calibreren. Ook kunnen gevaarlijke situaties in kaart gebracht worden.

Lees meer

ViSense Services

ViNotion Services biedt totale ontzorging op het vlak van (tijdelijke) mobiliteitsmetingen, verkeersvalidaties en verkeersstudies. Hierbij trachten wij een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de locatie(s) door onder andere GPS en/of field visits. Nadat er overeenstemming is bereikt over de projectkaders en doelstellingen ontvangt u een offerte op maat, een plan van aanpak en een beeldplan. Optionele zaken worden als zodanig meegenomen in de offerte. Indien overeengekomen kunt u als klant een visualisatie-dashboard laten inrichten naar wens.

Lees meer

News

iVRI

De iVRI kan naast de traditionele weglus ook moderne datastromen ontvangen met daarin informatie over snelheden, rijrichtingen en het type verkeersdeelnemer waarbij ook de voetgangers en fietsers kunnen worden meegenomen. Een voorbeeld is de detectie van aankomende fietsers met behulp van fietsapps. Echter gebruikt niet iedere fietser die specifieke app en de GPS nauwkeurigheid laat te wensen over in de binnenstad. Later meer...

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij ViNotion.