Informatiebeveiligingsbeleid

Over ViNotion

Met machine learning en deep learning realiseert ViNotion softwareoplossingen waarmee personen en verkeer in videobeelden automatisch en in real-time gedetecteerd en geclassificeerd worden. ViNotion is in staat om verschillende objecten met behulp van voorbeeldfoto’s of -video in te leren en te modelleren. Met deze technieken en algoritmes bouwt ViNotion slimme observatiesystemen onder de productlijn ViSense. De softwareoplossingen genereren data uit beeld waardoor sturing mogelijk wordt gemaakt. ViNotion kan hiermee inzichten verschaffen in de dynamiek van verkeer. Denk hierbij aan onder andere: aantallen, snelheid, verplaatsingspaden, GPS-posities, dichtheid en congestie.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied voor het managementsysteem voor informatiebeveiliging is als volgt afgebakend:

Onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning en technisch beheer voor intelligente videoanalysesystemen, en het interpreteren en rapporteren van gemeten data van deze systemen.

 

Beleidsverklaring

ViNotion werkt met gevoelige videodata en is daarom toegewijd aan informatiebeveiliging en privacy. ViNotion ontwerpt software voor videoanalysesystemen en verwerkt zelf met deze systemen ook videodata van derden.  Het beleid van ViNotion omtrent informatiebeveiliging en privacy is daarom als volgt:

 

Algemeen

 • ViNotion brengt periodiek en ten tijde van wijzigingen informatiebeveiligingsrisico's in kaart en mitigeert deze waar nodig tot een acceptabel niveau.
 • ViNotion is toegewijd aan het doorlopend verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
 • De directie van ViNotion beoordeelt periodiek de werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging.
 • ViNotion bepaalt meetbare informatiebeveiligingsdoelstellingen waarvan de verwerkelijking ieder kwartaal door de directie getoetst wordt.
 • ViNotion onderwijst medewerkers, studenten en contractanten op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Het managementsysteem voor informatiebeveiliging voldoet aan de eisen zoals gesteld in de ISO/IEC 27001 norm.
 • ViNotion conformeert zich met betrekking tot de informatiebeveiliging aan de relevante wetgeving en de AVG/GDPR en de contractuele afspraken met klanten en partners.
 • ViNotion vindt het belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging zodanig is ingericht dat alle werknemers hier goed mee om kunnen gaan.

Softwareontwikkeling

 • Tijdens het ontwikkelen van software neemt ViNotion de informatiebeveiliging in acht. Security by design en privacy by design vormen hierbij de voornaamste uitgangspunten.
 • De informatiebeveiliging van de software van ViNotion stelt haar klanten in staat om zelf ook te kunnen voldoen aan de ISO/IEC 27001 norm.

Verwerken van (video-)data

 • ViNotion gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens in videodata en andere data.
 • ViNotion verwijdert videodata met persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig is.
 • ViNotion anonimiseert waar mogelijk persoonsgegevens in videodata die voor trainingsdoeleinden is bestemd.