Analyse weggebruikers op basis van automatisch video-analysesoftware

ViNotion heeft samen met Sweco en Connection Systems het gedrag van weggebruikers geanalyseerd op basis van automatische video-analysesoftware. Op deze manier analyseren we de verkeersveiligheid proactief. Gedurende twee weken heeft Connection Systems op meerdere locaties videodata verzameld, welke met de algoritmes van ViNotion geanalyseerd zijn om weggebruikers te classificeren, snelheden te meten, routes te bepalen en verkeersconflicten (bijna-ongevallen) en vreemde verkeersbewegingen te detecteren. De bevindingen zijn vervolgens geïnterpreteerd door de verkeerskundigen van Sweco, waarbij inzicht is verkregen in gevaarlijke gedragingen en risico’s voor verschillende typen weggebruikers zijn geïdentificeerd. Meer weten over deze methodiek? Neem contact met ons op via 📩 info@vinotion.nl.