Doorstroom van 60.000 Mysteryland bezoekers

Mede dankzij ViNotion is Mysteryland 2013 soepel verlopen. De 20e editie van dit door ID&T georganiseerde dance festival trok maar liefst 60.000 bezoekers. Naast het tellen van de bezoekers heeft het camera telsysteem hier ook een grote rol gespeeld in crowd-management. Mede met de gegevens van de camera heeft Crowdcom de mensenstroom geoptimaliseerd, en zo voor een zo efficiënt en veilig verloop van het evenement gezorgd.

Het terrein van Mysteryland is verdeeld in twee gescheiden gebieden, die door middel van een brug over de snelweg met elkaar verbonden zijn. De afgelopen jaren is gebleken dat deze verbindingsbrug een druk en lastig knelpunt is, met name aan het einde van de dag bij het verlaten van het terrein. In 2012 heeft het leegruimen hier wegens opstoppingen anderhalf uur geduurd.

ViNotion heeft met haar camera’s een grote bijdrage kunnen leveren aan het managen van dit punt. Gedurende de dag is via het camera telsysteem real-time gemeten hoeveel bezoekers zich in beide richtingen over de brug verplaatsen. Gebaseerd op deze live metingen heeftCrowdcom via een tweerichtingssysteem de doorstroom succesvol gedoseerd en aangepast aan de situatie. Dankzij deze constructie is de doorstroom op de brug met 200% verbeterd waardoor het leegruimen van het terrein werd verkort van anderhalf uur naar een half uur!