Drone telt verkeer

ViNotion is specialist op het vlak van geautomatiseerde beeldanalyse door gebruik te maken van de innovatieve technieken: Machine- en Deep Learning.

ViNotion is 10 jaar geleden ontstaan als een “spin-off” van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Met Machine- en Deep Learning realiseert ViNotion software oplossingen waarmee mensen en verkeer met een camera automatisch en real-time gedetecteerd en geclassificeerd worden. ViNotion is in staat om verschillende objecten met behulp van voorbeeld foto’s of video in te leren en te modelleren. Met deze technieken en algoritmes bouwt ViNotion slimme observatiesystemen die zich met name richten op de volgende toepassingen:

  1. analyse van voetgangers en fietsen; met het label ‘ViSense CrowdDynamics’;
  2. analyse van voertuigen; met het label ‘ViSense TrafficDynamics’;
  3. mobiliteitsanalyses en consultancy; met het label ‘ViSense MobilityDynamics’;
  4. waterwegmanagement en analyses; met het label ‘ViSense MaritimeDynamics’.

 

Onze software oplossingen genereren data uit beeld waardoor sturing mogelijk wordt gemaakt. ViNotion kan hiermee inzichten verschaffen in de dynamiek van verkeer. Denk hierbij aan onder andere; aantallen, snelheid, verplaatsingspaden, GPS posities, dichtheid, congestie, en nog veel meer!

Voor dit specifieke drone project van Rijkswaterstaat draagt ViNotion zorg voor de beeldanalyse en detectie van voertuigen bij de aansluiting Muiden op de A1. Het doel van deze proef is tweeledig:

  1. aantonen dat een tethered drone veilig en efficiënt ingezet kan worden bij Rijkswegen,
  2. inzicht verkrijgen dat het geautomatiseerd analyseren met een drone daadwerkelijk een hoogwaardig alternatief is voor het tellen van het verkeer met de traditionele lussen, camera’s of waarnemers.

De uitdaging is om een model in te leren uit verschillende kijkhoeken en hoogten zodat de voertuigen ten aller tijden worden gedetecteerd. Zo kan het verkeer op de kruispunten geautomatiseerd geteld worden. De eerste resultaten zullen gepresenteerd worden in het 1ste kwartaal van 2018.

ViNotion | making surveillance smart | Daalakkersweg 2-58, Eindhoven