Het COVID-19 coronavirus heeft zich sinds eind 2019 in een enorm rap tempo over heel de wereld verspreid en houdt onze maatschappij in zijn greep. Om verdere verspreiding tegen te gaan is het zaak om besmette mensen snel te isoleren. Op vliegvelden en andere publieke locaties wordt daarvoor al op grote schaal ‘koortsmetingen’ ingezet met slimme camerasystemen. Hiervoor worden zogenaamde warmtebeeld camera’s gebruikt die in plaats van gewoon zichtbaar licht, het infrarode deel van het lichtspectrum meten.

auteur:
Rob Wijnhoven

Rob Wijnhoven (1979) is CTO bij ViNotion, specialist op het gebied van intelligente beeldanalyse. Hij is verantwoordelijk voor de techniek binnen de producten en oplossingen van het bedrijf. Hij studeerde af aan de TU Eindhoven en deed daarna zijn promotieonderzoek op het gebied van objectherkenning. Rob geeft regelmatig lezingen over de toepassing van artificiële intelligentie voor analyse van personen en gemotoriseerd verkeer. Hij heeft tientallen wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werkt regelmatig samen met academische onderzoekers.

Een dergelijke camera geeft voor elke beeldpixel in plaats van een kleurtje de temperatuur van het gemeten object. De camera’s worden gekalibreerd met een apart “black body” element, een verwarmingselement met zeer constante temperatuur. Het brein van deze technologische oplossing wordt gevormd door de artificiële intelligentie software die achter de camera’s wordt gekoppeld. Deze software detecteert gezichten in de beelden en meet voor ieder gezicht of de temperatuur boven de koortsgrens (typisch 38 graden) uitkomt. Omdat deze systemen volledig automatisch werken zonder menselijke interactie, kunnen grote hoeveelheden passerende mensen snel worden gescreend. Dat zulke koorts systemen al op grote schaal worden toegepast is wel te zien aan de enorme recente stijging in verkochte warmtebeeldcamera’s. Sinds de aanvang van de coronacrisis zijn er nu meer dan 75 bedrijven die zulke systemen verkopen (bron).

Om verspreiding van het virus tegen te gaan is het, naast het automatisch detecteren van mensen met koorts, belangrijk dat mensen gaan wennen aan de anderhalvemetersamenleving. Om mensen actief te attenderen wanneer ze te dichtbij komen, kan ook een intelligent camerasysteem worden ingezet. Een geschikt systeem is de ViSense oplossing welke ook gebruik maakt van artificiële intelligentie, zoals beschreven in dit artikel. De 1,5 meter afstandsmetingen kunnen ook worden ingezet om de economie weer veilig op gang te brengen door toepassingen in bijvoorbeeld de horeca-, cultuur-, amusements- en de sportsector.

artificiële intelligentie

Het is mooi om te zien dat er verschillende technologische middelen zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naast het gebruik van medische hulpmiddelen en mondkapjes biedt de inzet van artificiële intelligentie mogelijkheden. Naast het artificiële brein is het belangrijk om ons eigen gezond verstand te gebruiken en geduld en respect te tonen.Het is mooi om te zien dat er verschillende technologische middelen zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naast het gebruik van medische hulpmiddelen en mondkapjes biedt de inzet van artificiële intelligentie mogelijkheden. Naast het artificiële brein is het belangrijk om ons eigen gezond verstand te gebruiken en geduld en respect te tonen. Stay safe!