Non-stop op de fiets naar de binnenstad? Dat kan!

Een fietssnelweg is een nieuw opkomend fenomeen. Het is een fietspad dat bedoeld is voor langeafstandsverkeer. Geen kruisingen, een beter wegdek en altijd voorrang.
Vaak volgt een fietssnelweg het traject van een spoorweg. ViNotion ziet een nieuwe markt in deze ontwikkeling die past binnen haar missie. Met ViSense Bicycle Classification add-onontstaan mogelijkheden voor sturing en handhaving.
Wie mag een fietssnelweg gebruiken?
  • De volgende verkeersdeelnemers mogen in Nederland een fietssnelweg gebruiken:
  • Fietsers: ‘gewone’ fietsers, ligfietsers, bakfietsen, velomobielen
  • Snorfietsers (en afhankelijk van de locatie ook bromfietsen)
  • Voetgangers indien trottoir en voetpad ontbreken
  • Bestuurders van een Segway
  • Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Er geldt voor hen echter wel een maximumsnelheid van 30 km/uur
Meer informatie
Op de site van Fietssnelwegen vindt u een overzicht van bestaande en mogelijk aankomende fietssnelwegen in Nederland en België.
Verschillende snelheden
De ViSense Bicycle Classification add-on is, naast het classificeren van fietsers en voetgangers, ook in staat het snelheidsverschil tussen de fietsers te meten. Zo kan eenvoudig inzicht gegeven worden in de verdeling tussen ebikes met een maximale snelheid van 25 km/u en speed pedelecs met een maximale snelheid van 45 km/u die tot mogelijk gevaarlijke situaties leiden.