ViNotion bekijkt de vision analytics mogelijkheden voor ERTMS.

Het European Rail Traffic Management System (ERTMS NL) is de internationale standaard voor treinbeveiliging, ook buiten Europa. ERTMS wordt gebouwd in treinen én in de infrastructuur van het spoor. Daarmee gaat ProRail van een analoog naar een digitaal spoor.

ViNotion heeft deelgenomen aan de marktverkenningssessie (ERTMS ASAP) van ProRail. De inzet van de sessie: hoe kan het bedrijfsleven helpen de invoering met circa 10 jaar te versnellen? De opgave is enorm: van Operational Technology (OT) de stap maken naar Information Technology (IT) op het spoor. Data wordt dus leidend voor het managen van het spoorwegennet. Data kan over en op het spoor kan uit verschillende sensoren gehaald worden. Zo zal er ook betrouwbare data gevraagd worden die visueel valideerbaar dient te zijn zoals triggers veilige/onveilige zone, bezetting en meer.

ViNotion kan binnen ERTMS van toegevoegde waarde zijn door situational awareness te realiseren waardoor handelingssnelheden in verschillende processen zal toenemen. ProRail wenst ook echt “out of the box’ te gaan denken en biedt een Wild Card optie voor innovatie aan.